برنامه و نتایج اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان ۱۳۹۴

اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهدای گرانقدر دیده بان ( شهید محمدباقر پالاهنگ – شهید تیمور صبوری و شهید حسن شکور ) برگزار می گردد. این دوره از مسابقات با همت و تلاش آقایان غلامعباس بلارک و هادی افاضل با همکاری شورای ورزشی دیده بان بین ۲۰ تیم و در ۴ گروه ۵ تیمی برگزار خواهد شد.

از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می کنند که به صورت ضربدری با هم مسابقه خواهند داد و در نهایت دو تیم برتر در فینال به مصاف هم خواهند رفت تا تکلیف تیم قهرمان مشخص شود.


اسامی تیم های شرکت کننده:

گروه اول: مثلث طلایی آشنا – فداغ الکتریک – طوفان دیده بان – سردار – پرلیکا

گروه دوم: پاس بندرعباس – ستارگان – زنده یاد عبدالله و علی – خرازی سحرخیزان – شهدای اصناف بندرعباس

گروه سوم: نور بندرعباس – یاران جوان شمیل – فروغ گامرون – ثارالله بندرعباس – بیمارستان امام رضا

گروه چهارم: فردین دیده بان – آیندگان بندرعباس – یاران جوان بندرعباس – ابومسلم بندرعباس – وحدت دیده بان


عکس تیم های شرکت کننده:

برای دیدن اندازه واقعی عکس ها با کیفیت بالا بر روی آن کلیک کنید !


برنامه و نتایج مرحله گروهی:

newIcon بازدیدکننده های گرامی برخی تاریخ و ساعت بازی ها تغییر کرده است ، لطفاً دقت کنید !

گروهبازی - روزتاریخ - ساعتتیم اولنتیجهتیم دوم
گروه اولبازی ۱ - جمعه۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۲۱:۰۰فداغ الکتریک۱ - ۵پرلیکا
گروه اولبازی ۲ - جمعه۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۲۲:۰۰مثلث طلایی۱۱ - ۰طوفان دیده بان
گروه دومبازی ۳ - جمعه۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۲۳:۰۰خرازی سحرخیزان۶ - ۳زنده یاد عبدالله و علی
گروه دومبازی ۴ - شنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۰ - ۲۱:۰۰پاس بندرعباس۴ - ۴ستارگان
گروه سومبازی ۵ - شنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۰ - ۲۲:۰۰ثارالله بندرعباس۱ - ۶فروغ گامرون
گروه سومبازی ۶ - شنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۰ - ۲۳:۰۰یاران جوان شمیل۰ - ۲نور بندرعباس
گروه چهارمبازی ۷ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۱ - ۲۱:۰۰وحدت دیده بان۰ - ۳آیندگان
گروه چهارمبازی ۸ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۱ - ۲۲:۰۰ابومسلم۱ - ۴فردین دیده بان
گروه اولبازی ۹ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۱ - ۲۳:۰۰فداغ الکتریک۳ - ۵سردار
گروه اولبازی ۱۰ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۱ - ۲۱:۰۰طوفان دیده بان۰ - ۷پرلیکا
گروه دومبازی ۱۱ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۱ - ۲۲:۰۰شهدای اصناف۳ - ۵زنده یاد عبدالله و علی
گروه دومبازی ۱۲ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۱ - ۲۳:۰۰ستارگان۱ - ۵خرازی سحرخیزان
گروه سومبازی ۱۳ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۲۱:۰۰فروغ گامرون۰ - ۵نور بندرعباس
گروه سومبازی ۱۴ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۲۲:۰۰بیمارستان امام رضا۷ - ۱یاران جوان شمیل
گروه چهارمبازی ۱۵ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۲۳:۰۰فردین دیده بان۱ - ۲آیندگان
گروه چهارمبازی ۱۶ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۲۱:۰۰یاران جوان۵ - ۰وحدت دیده بان
گروه اولبازی ۱۷ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۲۲:۰۰سردار۱ - ۲پرلیکا
گروه اولبازی ۱۸ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۲۳:۰۰مثلث طلایی۳ - ۰ (عدم حضور)فداغ الکتریک
گروه دومبازی ۱۹ - پنج شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۴ - ۲۱:۰۰شهدای اصناف۲ - ۲خرازی سحرخیزان
گروه دومبازی ۲۰ - پنج شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۴ - ۲۲:۰۰پاس بندرعباس۴ - ۲زنده یاد عبدالله و علی
گروه سومبازی ۲۱ - پنج شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۴ - ۲۳:۰۰بیمارستان امام رضا۴ - ۰نور بندرعباس
گروه سومبازی ۲۲ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۰۵ - ۲۱:۰۰ثارالله بندرعباس۲ - ۹یاران جوان شمیل
گروه چهارمبازی ۲۳ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۰۵ - ۲۲:۰۰یاران جوان۴ - ۲آیندگان
گروه چهارمبازی ۲۴ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۰۵ - ۲۳:۰۰ابومسلم۶ - ۲وحدت دیده بان
گروه دومبازی ۲۵ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۶ - ۲۱:۰۰پاس بندرعباس۱ - ۲خرازی سحرخیزان
گروه اولبازی ۲۶ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۶ - ۲۲:۰۰طوفان دیده بان۳ - ۰ (عدم حضور)فداغ الکتریک
گروه اولبازی ۲۷ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۶ - ۲۳:۰۰سردار۰ - ۳مثلث طلایی
گروه دومبازی ۲۸ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۷ - ۲۱:۳۰شهدای اصناف۸ - ۳ستارگان
گروه سومبازی ۲۹ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۷ - ۲۲:۲۰بیمارستان امام رضا۱۴ - ۳ثارالله بندرعباس
گروه سومبازی ۳۰ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۷ - ۲۳:۱۵فروغ گامرون۳ - ۴یاران جوان شمیل
گروه چهارمبازی ۳۱ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۸ - ۲۲:۳۰ابومسلم۱ - ۱۰آیندگان
گروه چهارمبازی ۳۲ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۸ - ۲۳:۳۰یاران جوان۴ - ۱فردین دیده بان
گروه اولبازی ۳۳ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۹ - ۲۲:۳۰سردار(عدم حضور) ۰ - ۳طوفان دیده بان
گروه اولبازی ۳۴ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۹ - ۲۳:۳۰مثلث طلایی۰ - ۳پرلیکا
گروه دومبازی ۳۵ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۰ - ۲۲:۳۰شهدای اصناف۶ - ۵پاس بندرعباس
گروه دومبازی ۳۶ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۰ - ۲۳:۳۰ستارگان۴ - ۸زنده یاد عبدالله و علی
گروه سومبازی ۳۷ - پنجشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۱ - ۲۲:۳۰بیمارستان امام رضا۳ - ۰ (عدم حضور)فروغ گامرون
گروه سومبازی ۳۸ - پنجشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۱ - ۲۳:۳۰ثارالله بندرعباس(عدم حضور) ۰ - ۳نور بندرعباس
گروه چهارمبازی ۳۹ - پنجشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۱ - ۲۲:۳۰یاران جوان بندر۳ - ۰ (عدم حضور)ابومسلم
گروه چهارمبازی ۴۰ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۲۳:۳۰فردین دیده بان(عدم حضور) ۰ - ۰ (عدم حضور)وحدت دیده بان

جدول رده بندی گروه اول:

گروه اولتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱پرلیکا۴۴۰۰۱۷۲۱۵ +۱۲
۲مثلث طلایی۴۳۰۱۱۷۳۱۴ +۹
۳طوفان دیده بان۴۲۰۲۶۱۸۱۲ -۶
۴سردار۴۱۰۳۶۱۱۵ -۳
۵فداغ الکتریک۴۰۰۴۴۱۶۱۲ -۰

جدول رده بندی گروه دوم:

گروه دومتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱خرازی سحرخیزان۴۳۱۰۱۵۷۸ +۱۰
۲شهدای اصناف۴۲۱۱۱۹۱۵۴ +۷
۳زنده یاد عبدالله و علی۴۲۰۲۱۸۱۷۱ +۶
۴پاس بندرعباس۴۱۱۲۱۴۱۴۰۴
۵ستارگان۴۰۱۳۱۲۲۵۱۳ -۱

جدول رده بندی گروه سوم:

گروه سومتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱بیمارستان امام رضا۴۴۰۰۲۸۴۲۴ +۱۲
۲نور بندرعباس۴۳۰۱۱۰۴۶ +۹
۳یاران جوان شمیل۴۲۰۲۱۴۱۴۰۶
۴فروغ گامرون۴۱۰۳۹۱۳۴ -۳
۵ثارالله بندرعباس۴۰۰۴۶۳۲۲۶ -۰

جدول رده بندی گروه چهارم:

گروه چهارمتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱یاران جوان بندرعباس۴۴۰۰۱۶۳۱۳ +۱۲
۲آیندگان۴۳۰۱۱۷۶۱۱ +۹
۳زنده یاد فردین۴۱۱۲۶۷۱ -۴
۴ابومسلم۴۱۰۳۸۱۹۱۱ -۳
۵وحدت دیده بان۴۰۱۳۲۱۴۱۲ -۱

newIcon برنامه و نتایج مرحله حذفی مسابقات:

مرحلهبازی - روزتاریخ - ساعتتیم اولنتیجهتیم دوم
یک چهارم نهاییبازی ۴۱ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۲۲:۳۰پرلیکا۵ - ۲شهدای اصناف
یک چهارم نهاییبازی ۴۲ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۲۳:۳۰خرازی سحرخیزان۲ - ۳مثلث طلایی آشنا
یک چهارم نهاییبازی ۴۳ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - ۲۲:۰۰بیمارستان امام رضا۶ - ۳آیندگان
یک چهارم نهاییبازی ۴۴ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - ۲۳:۰۰یاران جوان بندرعباس۲ - ۳نور بندرعباس
نیمه نهاییبازی ۴۵ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۲۰ - ۲۲:۰۰پرلیکا۲ - ۳بیمارستان امام رضا
نیمه نهاییبازی ۴۶ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۲۰ - ۲۳:۰۰مثلث طلایی آشنا۱ - ۵نور بندرعباس
رده بندیبازی ۴۷ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۲۳ - ۲۲:۰۰پرلیکا(عدم حضور) ۰- ۳مثلث طلایی آشنا
فینال - سالن هفت تیربازی ۴۸ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۲۴ - ۲۲:۰۰بیمارستان امام رضا۲ - ۰نور بندرعباس

تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا  (ع)

تیم نایب قهرمان: نور بندرعباس

تیم سوم: مثلث طلایی آشنا

سرپرست تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

سرپرست تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

آقای گل: حجت دهقانی

آقای گل: حجت دهقانی

بهترین بازیکن: حسین رحیمی

بهترین بازیکن: حسین رحیمی


نظرسنجی پرطرفدارترین تیم شرکت کننده:

چند نکته:

 • هر نفر فقط یه رای می تواند ارسال کنید.
 • می توانید چند گزینه را انتخاب و سپس نظر دهید.
 • برای نظر دادن کافیست ابتدا تیک تیمهای مورد نظر خود را بزنید و بر روی نظردادن کلیک کید.
 • newIcon به پرطرفدارترین تیم شرکت کننده جوایزی به رسم یادبود در پایان مسابقات اهدا می شود.

شما طرفدار کدام تیم شرکت کننده در این دوره از مسابقات هستید ؟

 • فروغ گامرون ( ۳۵ رأی)
 • ثارالله بندرعباس ( ۲۳ رأی)
 • زنده یاد عبدالله و علی ( ۱۸ رأی)
 • نور بندرعباس ( ۱۶ رأی)
 • شهدای اصناف ( ۱۵ رأی)
 • طوفان دیده بان ( ۱۲ رأی)
 • یاران جوان بندرعباس ( ۱۱ رأی)
 • فردین دیده بان ( ۱۰ رأی)
 • ابومسلم بندرعباس ( ۸ رأی)
 • پرلیکا ( ۷ رأی)
 • مثلث طلایی آشنا ( ۶ رأی)
 • وحدت دیده بان ( ۶ رأی)
 • خرازی سحرخیزان ( ۵ رأی)
 • ستارگان ( ۵ رأی)
 • پاس بندرعباس ( ۵ رأی)
 • آیندگان بندرعباس ( ۵ رأی)
 • بیمارستان امام رضا ( ۴ رأی)
 • یاران جوان شمیل ( ۳ رأی)
 • فداغ الکتریک ( ۳ رأی)
 • سردار ( ۲ رأی)
 • تشکر! شما در این نظرسنجی شرکت کرده اید

تعداد نفرات شرکت کننده: ۱۴۲ | جمع کل آراء: ۱۹۹

Loading ... Loading ...

عکس هایی از این مسابقات:

.

برای ارسال دیدگاه:

1- دیدگاه را خود را بنویسید البته شامل مطالب توهین آمیز و ... نباشد.

2- نام خود را بنویسید.

3- نوشتن ایمیل الزامی می باشد اگر ندارید از این ایمیل استفاده کنید: a@b.com

4- نوشتن سایت الزامی نمی باشد می توانید آن را رها کنید و در آخر بر روی "فرستادن دیدگاه" کلیک کنید.

.

 

۳۳ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *