اخبار, مسابقات ورزشی, نظرسنجی

برنامه و نتایج اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان ۱۳۹۴

شهدای دیده بان

اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان یادواره شهدای گرانقدر دیده بان ( شهید محمدباقر پالاهنگ – شهید تیمور صبوری و شهید حسن شکور ) برگزار می گردد. این دوره از مسابقات با همت و تلاش آقایان غلامعباس بلارک و هادی افاضل با همکاری شورای ورزشی دیده بان بین ۲۰ تیم و در ۴ گروه ۵ تیمی برگزار خواهد شد.

از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می کنند که به صورت ضربدری با هم مسابقه خواهند داد و در نهایت دو تیم برتر در فینال به مصاف هم خواهند رفت تا تکلیف تیم قهرمان مشخص شود.


اسامی تیم های شرکت کننده:

گروه اول: مثلث طلایی آشنا – فداغ الکتریک – طوفان دیده بان – سردار – پرلیکا

گروه دوم: پاس بندرعباس – ستارگان – زنده یاد عبدالله و علی – خرازی سحرخیزان – شهدای اصناف بندرعباس

گروه سوم: نور بندرعباس – یاران جوان شمیل – فروغ گامرون – ثارالله بندرعباس – بیمارستان امام رضا

گروه چهارم: فردین دیده بان – آیندگان بندرعباس – یاران جوان بندرعباس – ابومسلم بندرعباس – وحدت دیده بان


عکس تیم های شرکت کننده:

برای دیدن اندازه واقعی عکس ها با کیفیت بالا بر روی آن کلیک کنید !


برنامه و نتایج مرحله گروهی:

newIcon بازدیدکننده های گرامی برخی تاریخ و ساعت بازی ها تغییر کرده است ، لطفاً دقت کنید !

گروهبازی - روزتاریخ - ساعتتیم اولنتیجهتیم دوم
گروه اولبازی ۱ - جمعه۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۲۱:۰۰فداغ الکتریک۱ - ۵پرلیکا
گروه اولبازی ۲ - جمعه۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۲۲:۰۰مثلث طلایی۱۱ - ۰طوفان دیده بان
گروه دومبازی ۳ - جمعه۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۲۳:۰۰خرازی سحرخیزان۶ - ۳زنده یاد عبدالله و علی
گروه دومبازی ۴ - شنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۰ - ۲۱:۰۰پاس بندرعباس۴ - ۴ستارگان
گروه سومبازی ۵ - شنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۰ - ۲۲:۰۰ثارالله بندرعباس۱ - ۶فروغ گامرون
گروه سومبازی ۶ - شنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۰ - ۲۳:۰۰یاران جوان شمیل۰ - ۲نور بندرعباس
گروه چهارمبازی ۷ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۱ - ۲۱:۰۰وحدت دیده بان۰ - ۳آیندگان
گروه چهارمبازی ۸ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۱ - ۲۲:۰۰ابومسلم۱ - ۴فردین دیده بان
گروه اولبازی ۹ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۳/۳۱ - ۲۳:۰۰فداغ الکتریک۳ - ۵سردار
گروه اولبازی ۱۰ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۱ - ۲۱:۰۰طوفان دیده بان۰ - ۷پرلیکا
گروه دومبازی ۱۱ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۱ - ۲۲:۰۰شهدای اصناف۳ - ۵زنده یاد عبدالله و علی
گروه دومبازی ۱۲ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۱ - ۲۳:۰۰ستارگان۱ - ۵خرازی سحرخیزان
گروه سومبازی ۱۳ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۲۱:۰۰فروغ گامرون۰ - ۵نور بندرعباس
گروه سومبازی ۱۴ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۲۲:۰۰بیمارستان امام رضا۷ - ۱یاران جوان شمیل
گروه چهارمبازی ۱۵ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۲۳:۰۰فردین دیده بان۱ - ۲آیندگان
گروه چهارمبازی ۱۶ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۲۱:۰۰یاران جوان۵ - ۰وحدت دیده بان
گروه اولبازی ۱۷ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۲۲:۰۰سردار۱ - ۲پرلیکا
گروه اولبازی ۱۸ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۲۳:۰۰مثلث طلایی۳ - ۰ (عدم حضور)فداغ الکتریک
گروه دومبازی ۱۹ - پنج شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۴ - ۲۱:۰۰شهدای اصناف۲ - ۲خرازی سحرخیزان
گروه دومبازی ۲۰ - پنج شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۴ - ۲۲:۰۰پاس بندرعباس۴ - ۲زنده یاد عبدالله و علی
گروه سومبازی ۲۱ - پنج شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۴ - ۲۳:۰۰بیمارستان امام رضا۴ - ۰نور بندرعباس
گروه سومبازی ۲۲ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۰۵ - ۲۱:۰۰ثارالله بندرعباس۲ - ۹یاران جوان شمیل
گروه چهارمبازی ۲۳ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۰۵ - ۲۲:۰۰یاران جوان۴ - ۲آیندگان
گروه چهارمبازی ۲۴ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۰۵ - ۲۳:۰۰ابومسلم۶ - ۲وحدت دیده بان
گروه دومبازی ۲۵ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۶ - ۲۱:۰۰پاس بندرعباس۱ - ۲خرازی سحرخیزان
گروه اولبازی ۲۶ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۶ - ۲۲:۰۰طوفان دیده بان۳ - ۰ (عدم حضور)فداغ الکتریک
گروه اولبازی ۲۷ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۶ - ۲۳:۰۰سردار۰ - ۳مثلث طلایی
گروه دومبازی ۲۸ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۷ - ۲۱:۳۰شهدای اصناف۸ - ۳ستارگان
گروه سومبازی ۲۹ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۷ - ۲۲:۲۰بیمارستان امام رضا۱۴ - ۳ثارالله بندرعباس
گروه سومبازی ۳۰ - یکشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۷ - ۲۳:۱۵فروغ گامرون۳ - ۴یاران جوان شمیل
گروه چهارمبازی ۳۱ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۸ - ۲۲:۳۰ابومسلم۱ - ۱۰آیندگان
گروه چهارمبازی ۳۲ - دوشنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۸ - ۲۳:۳۰یاران جوان۴ - ۱فردین دیده بان
گروه اولبازی ۳۳ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۹ - ۲۲:۳۰سردار(عدم حضور) ۰ - ۳طوفان دیده بان
گروه اولبازی ۳۴ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۰۹ - ۲۳:۳۰مثلث طلایی۰ - ۳پرلیکا
گروه دومبازی ۳۵ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۰ - ۲۲:۳۰شهدای اصناف۶ - ۵پاس بندرعباس
گروه دومبازی ۳۶ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۰ - ۲۳:۳۰ستارگان۴ - ۸زنده یاد عبدالله و علی
گروه سومبازی ۳۷ - پنجشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۱ - ۲۲:۳۰بیمارستان امام رضا۳ - ۰ (عدم حضور)فروغ گامرون
گروه سومبازی ۳۸ - پنجشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۱ - ۲۳:۳۰ثارالله بندرعباس(عدم حضور) ۰ - ۳نور بندرعباس
گروه چهارمبازی ۳۹ - پنجشنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۱ - ۲۲:۳۰یاران جوان بندر۳ - ۰ (عدم حضور)ابومسلم
گروه چهارمبازی ۴۰ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۲۳:۳۰فردین دیده بان(عدم حضور) ۰ - ۰ (عدم حضور)وحدت دیده بان

جدول رده بندی گروه اول:

گروه اولتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱پرلیکا۴۴۰۰۱۷۲۱۵ +۱۲
۲مثلث طلایی۴۳۰۱۱۷۳۱۴ +۹
۳طوفان دیده بان۴۲۰۲۶۱۸۱۲ -۶
۴سردار۴۱۰۳۶۱۱۵ -۳
۵فداغ الکتریک۴۰۰۴۴۱۶۱۲ -۰

جدول رده بندی گروه دوم:

گروه دومتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱خرازی سحرخیزان۴۳۱۰۱۵۷۸ +۱۰
۲شهدای اصناف۴۲۱۱۱۹۱۵۴ +۷
۳زنده یاد عبدالله و علی۴۲۰۲۱۸۱۷۱ +۶
۴پاس بندرعباس۴۱۱۲۱۴۱۴۰۴
۵ستارگان۴۰۱۳۱۲۲۵۱۳ -۱

جدول رده بندی گروه سوم:

گروه سومتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱بیمارستان امام رضا۴۴۰۰۲۸۴۲۴ +۱۲
۲نور بندرعباس۴۳۰۱۱۰۴۶ +۹
۳یاران جوان شمیل۴۲۰۲۱۴۱۴۰۶
۴فروغ گامرون۴۱۰۳۹۱۳۴ -۳
۵ثارالله بندرعباس۴۰۰۴۶۳۲۲۶ -۰

جدول رده بندی گروه چهارم:

گروه چهارمتیمبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱یاران جوان بندرعباس۴۴۰۰۱۶۳۱۳ +۱۲
۲آیندگان۴۳۰۱۱۷۶۱۱ +۹
۳زنده یاد فردین۴۱۱۲۶۷۱ -۴
۴ابومسلم۴۱۰۳۸۱۹۱۱ -۳
۵وحدت دیده بان۴۰۱۳۲۱۴۱۲ -۱

newIcon برنامه و نتایج مرحله حذفی مسابقات:

مرحلهبازی - روزتاریخ - ساعتتیم اولنتیجهتیم دوم
یک چهارم نهاییبازی ۴۱ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۲۲:۳۰پرلیکا۵ - ۲شهدای اصناف
یک چهارم نهاییبازی ۴۲ - جمعه۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۲۳:۳۰خرازی سحرخیزان۲ - ۳مثلث طلایی آشنا
یک چهارم نهاییبازی ۴۳ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - ۲۲:۰۰بیمارستان امام رضا۶ - ۳آیندگان
یک چهارم نهاییبازی ۴۴ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - ۲۳:۰۰یاران جوان بندرعباس۲ - ۳نور بندرعباس
نیمه نهاییبازی ۴۵ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۲۰ - ۲۲:۰۰پرلیکا۲ - ۳بیمارستان امام رضا
نیمه نهاییبازی ۴۶ - شنبه۱۳۹۴/۰۴/۲۰ - ۲۳:۰۰مثلث طلایی آشنا۱ - ۵نور بندرعباس
رده بندیبازی ۴۷ - سه شنبه۱۳۹۴/۰۴/۲۳ - ۲۲:۰۰پرلیکا(عدم حضور) ۰- ۳مثلث طلایی آشنا
فینال - سالن هفت تیربازی ۴۸ - چهارشنبه۱۳۹۴/۰۴/۲۴ - ۲۲:۰۰بیمارستان امام رضا۲ - ۰نور بندرعباس

تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا  (ع)

تیم نایب قهرمان: نور بندرعباس

تیم سوم: مثلث طلایی آشنا

سرپرست تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

سرپرست تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

تیم قهرمان: بیمارستان امام رضا

آقای گل: حجت دهقانی

آقای گل: حجت دهقانی

بهترین بازیکن: حسین رحیمی

بهترین بازیکن: حسین رحیمی


نظرسنجی پرطرفدارترین تیم شرکت کننده:

چند نکته:

 • هر نفر فقط یه رای می تواند ارسال کنید.
 • می توانید چند گزینه را انتخاب و سپس نظر دهید.
 • برای نظر دادن کافیست ابتدا تیک تیمهای مورد نظر خود را بزنید و بر روی نظردادن کلیک کید.
 • newIcon به پرطرفدارترین تیم شرکت کننده جوایزی به رسم یادبود در پایان مسابقات اهدا می شود.

شما طرفدار کدام تیم شرکت کننده در این دوره از مسابقات هستید ؟

 • فروغ گامرون ( ۳۵ رأی)
 • ثارالله بندرعباس ( ۲۳ رأی)
 • زنده یاد عبدالله و علی ( ۱۸ رأی)
 • نور بندرعباس ( ۱۶ رأی)
 • شهدای اصناف ( ۱۵ رأی)
 • طوفان دیده بان ( ۱۲ رأی)
 • یاران جوان بندرعباس ( ۱۱ رأی)
 • فردین دیده بان ( ۱۰ رأی)
 • ابومسلم بندرعباس ( ۸ رأی)
 • پرلیکا ( ۷ رأی)
 • وحدت دیده بان ( ۶ رأی)
 • مثلث طلایی آشنا ( ۶ رأی)
 • خرازی سحرخیزان ( ۵ رأی)
 • ستارگان ( ۵ رأی)
 • پاس بندرعباس ( ۵ رأی)
 • آیندگان بندرعباس ( ۵ رأی)
 • بیمارستان امام رضا ( ۴ رأی)
 • یاران جوان شمیل ( ۳ رأی)
 • فداغ الکتریک ( ۳ رأی)
 • سردار ( ۲ رأی)
 • تشکر! شما در این نظرسنجی شرکت کرده اید

تعداد نفرات شرکت کننده: ۱۴۲ | جمع کل آراء: ۱۹۹

Loading ... Loading ...

عکس هایی از این مسابقات:

۵ دی ۱۳۹۵
https://www.didebani.com/?p=7929

33 نظر در “برنامه و نتایج اولین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان ۱۳۹۴

 1. محمد گفت:

  سلام
  لطفا اسم تیم سحرخیزان دیده بان را به خرازی سحرخیزان تغییر دهید ممنون
  عکس هر تیم را تو سایت بزارید

 2. حسین گفت:

  با سلام و قبولی طاعات و عبادات شما. سایت عالی و قابل دسترسی و خوبیه. موفق باشین

  1. محمد رسولی گفت:

   خیلی ممنون لطف دارید شما

 3. mostafa گفت:

  با سلام .
  واقعا وبسایتتون عالیه و همیشه بروزه . باور نمیشه انقدر خوب فعالیت دارین . انشالله همیشه پیروز و سربلند باشید .

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام و تشکر دوست عزیز وظیفه است

 4. إيمان گفت:

  سلام
  از شما تشکر میکنم بابت زحمات بی وقفه تان
  لطف کنید عکس تیمها رو تو وبسایتتان بزارید

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام دوست عزیز
   به مرور گذاشته می شود

 5. عقیل مرادیان گفت:

  باسلام طبق برنامه ارائه شده بازی بین تیمهای فروغ گامرون ونور ساعت ۲۱/۳۰ولی در اینجا ۲۱ثبت شده لطفاً ساعت دقیق رو اعلام کنید

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام بر شما
   طبق اعلام اولیه تیم ها باید ساعت ۲۱ در سالن حضور داشته باشند و به گرم کردن خود مشغول شوند تا ساعت ۲۱:۳۰ شروع بازی

   1. عقیل مرادیان گفت:

    متشکرم

 6. saeid گفت:

  باسلام وتشکربابت سایت خوبتون واقعاحرف نداره ان شاءالله ک جوایزتیم ها هم مثل دوره های قبل نباشه
  بازم تشکر…

 7. حجت گفت:

  سلام
  تیم خرازی سحرخیزان اسپانسرش چه کسی است؟

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام دوست عزیز
   خرازی سحرخیزان محمد ابتهاج

 8. ناشناس گفت:

  برگزاری مسابفات عالی است

 9. با عرض سلام
  میشه اسامی بازیکنان و بازکنان گل زن رو بنویسید با تشکر

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام دوست گرامی
   با عرض پوزش به دلیل تعدد تیمها و بازیها و ضیق وقت بنده میسر نمی باشد.

 10. mohsen گفت:

  با سلام لطفا عکس تیم شهدای اصناف رو اضافه کنید

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام دوست عزیز
   اگر عکس تیم شهدای اصناف موجود دارید به ایمیل info@didebani.com ارسال کنید تا در سایت قرار داده شود.

 11. mohsen گفت:

  سلام
  لطفا جای تیم شهدای اصناف با ستارگان رو در جدول عوض کنید
  شهدای اصناف باید در جدول چهارم باشه

  1. محمد رسولی گفت:

   تشکر از شما
   تصحیح شد.

 12. mohsen گفت:

  درود بر شما جناب رسولی

 13. عقیل مرادیان گفت:

  سلام چرا عکس تیم فروغ گامرون نذاشتید مدیر لطفاً

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام دوست عزیز
   گذاشته شد.

 14. عقیل مرادیان گفت:

  متشکرم

 15. محمد رسولی گفت:

  بازدیدکننده های گرامی برخی تاریخ و ساعت بازی ها تغییر کرده است ، لطفاً دقت کنید !

 16. ناشناس گفت:

  سلام.خیلی ممنون که ریزبین هستین به جام و فکر باز و مثبتی دارید.فدای شما از بچه های تیم پاس

 17. رضا گفت:

  با سلام…
  نتیجه بازی یاران جوان شمیل و ثارالله ۹-۳ شده بود که شما اشتباها ۹-۲ ثبت کردید
  تفاضل گل ثارالله هم باید -۲۲ شود…
  با تشکر

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام دوست عزیز
   طبق نتیجه ای که مسئولین برگزاری اعلام کرده اند ثبت شده است.

 18. Karbalaei ABDI -J گفت:

  با سلام خدمت همه بازدیدکنندگان عزیز بنده بعنوان یکی از برگزار کنندگان جام از همه شما عزیزان و سروان گرامی تقاضا و دعوت میکنم که از مرحله یک چهارم تشریف بیارید سالن و بازیها رو تماشا کنید چونکه همه تیمهایی که صعود کردن بسیار عالی و زیبا و تماشاگرپسند فوتسال بازی میکنند و البته بنده بعنوان یک برادر کوچکتر از همتون خواهش میکنم که فقط به تشویق تیمهای مورد علاقه خودتان بپردازید و از توهین به بازیکنان و داوران و تماشاگران تیم حریف جداً خوددارى کنید البته خداروشکر تا این لحظه همه چیز به نحو احسنت برگزار شده که جا داره از همتون تشکر و قدردانی کنم و ان شاءالله که تا روز فینال مسابقات ما رو یاری بفرمایید ضمن قبولی طاعات و عبادات شما التماس دعا
  عبدالله جعفرنژاد

 19. Omid گفت:

  Chera baziya bargozar nemishe va timha namian vase mosabeghe

  1. محمد رسولی گفت:

   سلام
   معمولا چون دیگه امیدی به صعود ندارند

 20. محمد گفت:

  سلام و خسته نباشید
  خداییش اگه این سایت نبود ما باید چیکار می کردیم !!!!

 21. Omid گفت:

  Dar shakhseiat varzeshkaran nist ke chon omidi nadaran naian va baziyo bargozar nakonan va in harekat bi ehterami be time robero va azizani hast ke mian ke bazio bebinan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در صورتی که ایمیل ندارید از این مدل استفاده کنید: a@b.com