بعد از باران های سیل آسا آبشار دیده بان جان تازه گرفت + کلیپ

بارش رحمت الهی، روز چهارشنبه به طور وصف ناپذیری با شدت زیاد همراه با رعد و برق های سهمگین در دیده بان شروع شد و همچنان این سامانه بارشی ادامه خواهد دا...

ادامه مطلب