آب انبارهای روستای دیده بان

آب انبارهای دیده بان

آب انبارهای زیادی در روستای دیده بان موجود است که با سبک های مختلفی ساخته شده است که بعضی از آنها قدمت زیادی دارند و هنوز نیز سالم و مورد استفاده می ب...

ادامه مطلب