اطلاعیه پایگاه مقاومت شهید پالاهنگ: دعوت به همکاری در زمینه تئاتر

روابط عمومی پایگاه مقاومت شهید پالاهنگ دیده بان: با استعانت از درگاه خداوند و با همکاری شما دوستان، امسال نیز همانند سالهای گذشته در نظر داریم راهپ...

ادامه مطلب

آنچه در جلسه حل مشکل تامین آب شرب دیده بان گذشت

در جلسه عمومی که در تاریخ 1393/05/30 در مورد مسائل و مشکلات آب شرب دیده بان با حضور فرج الله نوشادی، عضو هیئت امناء آب و عده ای از اهالی در بندرعباس م...

ادامه مطلب