كسب مقام اول كشورى در مسابقه پایان نامه برتر توسط عيسى ابتهاج

کسب مقام اول در مسابقه پایان نامه برتر (حوزه آب و فاضلاب) توسط عیسى ابتهاج

عیسی ابتهاج جوان تحصیل کرده و پرتلاش دیده بانی موفق به کسب مقام اول کشوری در مسابقه پایان نامه برتر کارشناسی ارشد در حوزه آب و فاضلاب در سال 1395 شدند...

ادامه مطلب