شماره تلفن های استان هرمزگان هم کدسازی شد

مدیر عامل شرکت مخابرات استان هرمزگان از اجرای طرح همکدی سازی تلفن ثابت از امروز در استان هرمزگان خبر داد .احمد میرطبا با اشاره به اجرای طرح هم...

ادامه مطلب