اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی

مقام نخست برای راشدانصاری در بیستمین جشنواره مطبوعات

فتح قله ی طنز مطبوعاتی ایران برای دومین سال پیاپی توسط راشد انصاری دیده بانی . رئیس جمهور در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پای...

ادامه مطلب