درخشش قاریان دیده بانی در مسابقات قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه بندرعباس

قاریان دیده بانی در مسابقات قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندر عباس در رشته ترتیل درخشیدند. در پایان مسابقات از بین 17 شرکت کننده، مجتبی ش...

ادامه مطلب