تعویض روشنایی بلوار شهید پالاهنگ

تعویض روشنایی بلوار شهید پالاهنگ

تعویض روشنایی بلوار شهید پالاهنگ ، امروز به درخواست شورای اسلامی و دهیاری دیده بان و به همت اداره محترم توزیع برق عمادشهر انجام گردید. با تشکر از پ...

ادامه مطلب