شماره تلفن های استان هرمزگان هم کدسازی شد

مدیر عامل شرکت مخابرات استان هرمزگان از اجرای طرح همکدی سازی تلفن ثابت از امروز در استان هرمزگان خبر داد . احمد میرطبا با اشاره به اجرای طرح هم...

ادامه مطلب