بوستان مادر دیده بان

نصب اولین مجموعه بازی در بوستان مادر دیده بان توسط شورا

اولین مجموعه بازی در بوستان مادر دیده بان توسط شورای اسلامی و با همت خیرین بزرگوار علی الخصوص آقای اصغر انصاری نصب و راه اندازی شد.

ادامه مطلب