مقبره سید شهید امامزاده شاه محمد (ع)

امامزاده شاه محمد (ع) از نوادگان حضرت موسی کاظم (ع) و  برادرزاده حضرت شاه زندو می باشد که از سرزمین حجاز راهی ایران و منطقه بیرم شد و از آنجا به دستور...

ادامه مطلب