حاج غلامحسین صبوری

حاج غلامحسین صبوری به علت کهولت سنی به رحمت خدا پیوست

حاج غلامحسین صبوری پدر شهید گرانقدر دیده بان شهید تیمور صبوری در سن 86 سالگی به علت کهولت سنی در شهر بندرعباس به رحمت ایزدی پیوستند. عرض تسلیت فو...

ادامه مطلب

مرحوم حاج علی اکبر باقری (حاجی خورشید)

حاج علی اکبر باقری (حاجی خورشید) به علت کهولت سنی و بیماری درگذشت

حاج علی اکبر باقری معروف به حاجی خورشید در سن 81 سالگی به علت کهولت سنی و بیماری در بیمارستان بندرعباس دار فانی را وداع گفتند. درگذشت حاج علی ا...

ادامه مطلب