حاج غلامحسین صبوری

حاج غلامحسین صبوری به علت کهولت سنی به رحمت خدا پیوست

حاج غلامحسین صبوری پدر شهید گرانقدر دیده بان شهید تیمور صبوری در سن 86 سالگی به علت کهولت سنی در شهر بندرعباس به رحمت ایزدی پیوستند. عرض تسلیت فو...

ادامه مطلب