راشد انصاری (خالو راشد)

شعر اشتراکی طنز تقدیم به راشد انصاری (خالوراشد)

شعری که در ادامه می خوانید حاصل کار بداهه گویان انجمن ادبی بامداد علامرودشت فارس می باشد.آن که رفته بر مدار طنز خالو راشد است / از جوانی کرده کار ...

ادامه مطلب