رونمایی ا زکتاب شعر طنز"از افاضات شیخ انصاری" در چهاردهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان

حضور راشد انصاری در نمایشگاه کتاب هرمزگان / رونمایی کتاب و شعرخوانی

کتاب شعر طنز "از افاضات شیخ انصاری" با حضور نویسنده این کتاب راشد انصاری در چهاردهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان در بخش جنبی رونمایی شد. رییس حوزه هنر...

ادامه مطلب