بارش برف در دیده بان

بارش برف در دیده بان برای اولین بار در طول تاریخ

برف مردم دیده بان را شگفت زده کرد بارش برف در مناطق جنوبی استان فارس علی الخصوص روستای دیده بان خوشحالی و مسرت مردم را به همراه داشت. سامانه اخی...

ادامه مطلب