حسن صبوری

مصاحبه با بهترین قاری قرآن سال ۹۲ دیده بان : حسن صبوری

طبق نظرسنجی که در تاریخ 1392/6/1 در سایت قرار گرفت مبنی بر انتخاب بهترین قاری قرآن سال دیده بان ، آقای حسن صبوری با احتصاب 58درصد آرا توانست به این مه...

ادامه مطلب