محمد رزمجو بهتربن فوتبالیست سال 1391

مصاحبه با بهترین فوتسالیست سال ۱۳۹۱ : محمد رزمجو

بهترین فوتسالیست سال  1391 را محمد رزمجو معرفی می کنیم. چپ پای کلاسیک تیم نبرد دیده بان که در تیم آذرخش بندرعباس نیز سابقه بازیگری دارد. همچنین با وی ...

ادامه مطلب