مقبره شیخ ابوالقاسم (ع) روستای دیده بان

کلیاتی از ورود شیخ ابوالقاسم (ع)

کلیاتی از ورود شیخ ابوالقاسم (ع) وخاندانش به دیده بان حضرت شیخ ابوالقاسم فرزند شیخ ابوتراب از نوادگان شیخ عبدالله انصاری از صحابه پیامبر اسلام(ص) و م...

ادامه مطلب