نصب ۲ دستگاه ترانس برق در محله های بالا و پایین

طبق خبرهای رسیده از دیده بان توسط حسن اعتمادی فر ، دو دستگاه ترانس برق در محله های بالا و پایین نصب شده است. این کار به سبب پیگیری های مکرر شورا و ده...

ادامه مطلب