نصب ترانس برق جدید جنب حسینیه دیده بان

طبق خبرهای رسیده از دیده بان یک دستگاه ترانس برق در محله پایین جنب حسینیه دیده بان توسط اداره برق در حال نصب می باشد. به گفته علی افاضل عضو شورای د...

ادامه مطلب

نصب ۲ دستگاه ترانس برق در محله های بالا و پایین

طبق خبرهای رسیده از دیده بان توسط حسن اعتمادی فر ، دو دستگاه ترانس برق در محله های بالا و پایین نصب شده است. این کار به سبب پیگیری های مکرر شورا و ده...

ادامه مطلب