از 30 نفر از شهروندان دیده بانی تست کرونا بعمل آمد

از ۳۰ نفر از شهروندان دیده بانی تست کرونا بعمل آمد

در راستای صیانت از سلامتی شهروندان و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و با توجه به مثبت شدن تست یکی از اهالی طی روزهای گذشته ، به همت دانشکده علوم پزشکی ل...

ادامه مطلب