قلات گبرو واقع در تنگ چودی

اماکن تاریخی : قلات گبرو واقع در تُنگ چودی

قلات گبرو یکی از قدیمی ترین آثار باقیمانده از دیده بان کهن است. شامل یک قطعه کوچک چند اتاقی که بر روی کوهی نسبتاً بلند در شرق دیده بان (تنگ چودی) با س...

ادامه مطلب