اهدای جایزه به نفر اول : مهدی اقلیما

نتایج اولین دوره مسابقات تنیس روی میز جام فردین

به همت برادران عباس نوشادی - سیف الله باقری و محمد نوشادی پدر مرحوم فردین ، اولین دوره مسابقات تنیس روی میز جام مرحوم فردین نوشادی در دیده بان برگزار ...

ادامه مطلب