نظرسنجی: بهترین بازیکن دیده بانی سومین دوره جام عادل

با تشکر از آقایان عباس نوشادی - غلامعباس بلارک و شهرام تهمایون که ما را در انتخاب این بازیکنان کمک کردند.چند نکته:هر نفر در هر نظرسنجی فقط یه...

ادامه مطلب

نتایج بازیهای نهایی سومین دوره جام عادل

در نهایت تیم های نبرد دیده بان و دهکویه به دیدار رده بندی و تیم های طوفان کمگریشه و شاه سردار آشنا به فینال راه یافتند.دیدار رده بندی :تیم نبر...

ادامه مطلب