نتایج تیم شهدای دیده بان در جام سالروز آزادی خرمشهر

تیم های شرکت کننده:گروه1 : یاران جوان - مقاومت کرمان - بهسازانگروه2 : جوانان یاران جوان - شهدای دیده بان - آریا بندر - پردیساسامی تیم شهدای دیده بان:م...

ادامه مطلب