حضور تیم گل کوچک دیده بان در مسابقات جام سه زیارتان

تیم گل کوچک دیده بان امسال در مسابقات جام سه زیارتان شرکت کرده اند. مکان بازی ها: مابین چهار راه فاطمیه و میدان شاه حسینی اعضای تیم دیده بان: سعبد ص...

ادامه مطلب