جدیدترین اخبار از جلسه اداری شورای اسلامی بخش صحرای باغ

جدیدترین اخبار از جلسه اداری شورای بخش صحرای باغ

در این جلسه که همزمان با اتمام اولین سال فعالیت شوراهای اسلامی دوره چهارم، با حضور بخشدار صحرای باغ و اعضای شورای اسلامی بخش در محل بخشداری برگزار شد ...

ادامه مطلب