اطلاعیه مهم هیئت امناء آب دیده بان / آب شیرین نزدیک است

اطلاعیه هیئت امناء آب دیده بان به شرح زیر می باشد: و جعلنا من الماء کل شیء حی و هر چیز زنده ای را ازاب قرار دادیم قابل توجه همشهریان عزیز هما...

ادامه مطلب