شعر زیبای “جشن ۲۲بهمن” به لهجه دیده بانی

شعری که در این مطلب می خوانید اثری است جاودانه از شاعر گرانقدر دیده بانی زنده یاد حاج هاشم روشن روان که به لهجه دیده بانی سروده اند. جشن 22 بهمن آ...

ادامه مطلب

شعری زیبا از زنده یاد حاجی هاشم: ۱۲ بهمن

شعری زیبا از مرحوم زنده یاد حاج هاشم روشن روان به مناسبت سالروز 12 بهمن سال 1357 12بهمن به سال « شنزغ » از شمسـی دو و ده روز از بهمـــن شعاع ساطع...

ادامه مطلب

تبریک سال ۹۲ به زبان شاعران دیده بانی

شعر "عید نوروز" از مرحوم زنده یاد حاج هاشم روشن روان: تبریک خالصانـــه بـــا قلبـــــی مملـــــو از شـــــوق تقدیم این مجامـــــع مخصـــــوص صــــ...

ادامه مطلب

اشعاری از رحمت الله دانایی فر

اشعاری از رحمت الله دانایی فر خطاب به شاعر گرانقدر دیده بانی مرحوم حاج هاشم روشن روان که جواب این شعر نیز قرار داده شده است. الســـــــــلام ای حــــ...

ادامه مطلب

زنده یاد حاجی هاشم : قصه ی چوله با زارعین

« چوله و زارعین » قصه ای است منظوم و به سبک و سیاق « موش و گربه » عبید زاکانی سروده شده است . هر چند به مرتبه و منزلت شاهکار آن استاد طنز اجتماعی ادب ...

ادامه مطلب

زنده یاد حاج هاشم روشن روان

زندگی نامه زنده یاد حاجی هاشم

زنده یاد حاجی هاشم شرح حال خود را از دوران کودکی این گونه ساده و بی تکلف برای مان تعریف می کند : این جانب هاشم روشن روان شهرت قبلی تافته جگر فرزند حس...

ادامه مطلب

زنده یاد حاجی هاشم : توشه قبل از سفر

فرستنده : ابراهیم رزاقی هر که را کز معصیت پرهیز نیست روز حشرش هیچ دستاویز نیست ای برادر تکیه بر جاه مقام کم بکن که چند روز بیش نیست د...

ادامه مطلب