حسن هاشمی

حسن هاشمی و خدمتی به زبان کهن اعجمی (اچمی)

از زمان پیدایش نسل بشر بر روی این کره ی خاکی ، نیاز برای ایجاد ارتباط، روزافزون شده است. بنابراین، در جهت ایجاد این ارتباط انسان از زبان خویش بهره جست...

ادامه مطلب

حسن هاشمی

موفقیت حسن هاشمی در کنفرانس ترجمه ای کشور آلمان

مقاله ی علمی حسن هاشمی (دیده بانی) در کنفرانس ترجمه ای شهر کلن آلمان در بین 40 مقاله ی برتر سال 2013 قرار گرفت. حسن هاشمی فارغ التحصیل ارشد رشته ی ...

ادامه مطلب