حسین امینی (حسینقلی)

حاج حسین امینی به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت

حاج حسین امینی معروف به حسینقلی بزرگ خاندان امینی به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. ضمن عرض تسلیت به بازماندگان از خداوند متعال برای آنان صبری ج...

ادامه مطلب