طبیعت دیده بان

طنز ِ تلخ روستا \ نوشته ی: راشد انصاری (خالوراشد)

این که روستا بهتر است به همان وضعیت و بافت روستایی ِ خودش باقی بماند، شکی نیست. روستا باید به تمام معنا روستا باشد. این همه ساختمان های شیک و گران ...

ادامه مطلب

راشد انصاری (خالو راشد)

شعر اشتراکی طنز تقدیم به راشد انصاری (خالوراشد)

شعری که در ادامه می خوانید حاصل کار بداهه گویان انجمن ادبی بامداد علامرودشت فارس می باشد. آن که رفته بر مدار طنز خالو راشد است / از جوانی کرده کار ...

ادامه مطلب