خانه بهداشت دیده بان بعد از سال ها تعطیلی بازگشایی شد

خانه بهداشت دیده بان بعد از سال ها تعطیلی بازگشایی شد

خانه بهداشت شهید حسن شکور دیده بان بعد از سال ها تعطیلی بازگشایی شد. خانه بهداشت دیده بان مورد بازدید بازرسان شبکه بهداشت و درمان لارستان قرار گرفت...

ادامه مطلب