روز خبرنگار مبارک

راشد انصاری: گاف های مطبوعاتی! به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار

این روز را خودم به خودم تبریک می گویم! نوشته ی:راشدانصاری (خالوراشد) شغل روزنامه نگاری هم مانند اکثر مشاغل شیرینی ها و تلخی های خاص خودش را دا...

ادامه مطلب