خط برره ای

خط های GSM (برره ای) در دیده بان اعتباری شد

طبق خبرهای رسیده از دیده بان توسط حسن اعتمادی فر مسئول مرکز مخابرات ، خط های موبایلی GSM (برره ای) از این پس اعتباری شده است و نیاز به خرید شارژ دارد....

ادامه مطلب