آنچه در یادواره شهدای فداغ، دیده بان و خلیلی گذشت

به گزارش سایت فداغ  :بزرگ ترین همایش گرامی داشت یاد و خاطره ده شهید گلگون کفن دهستان های فداغ، دیده بان و خلیلی با حضور بیش از هزار و پانصد نفر از...

ادامه مطلب