راشد انصاری

شعر “ددبون فصل بهارن” به قلم “راشد انصاری”

شعر به گویش دیده بانی به نام  "ددبون فصل بهارن" به قلم "راشد انصاری" را می خوانید. می شم ددبون فصل بهارن بندر نخشن دل بی قرارن موجا صحبت از خیر و ک...

ادامه مطلب