دکتر احمدی استاندار محترم فارس

سفر استاندار فارس به بخش صحرای باغ

دکتر احمدی استاندار محترم فارس روز جمعه پنجم اردیبهشت به بخش صحرای باغ سفر خواهد کرد.در این راستا ستاد مردمی استقبال از استاندار محترم با حضور بخشدار ...

ادامه مطلب