رئیس اداره آبفای روستایی لارستان در دیده بان

رییس اداره آبفای روستایی لارستان در دیده بان جهت بررسی مشکل آب روستا حضور یافت.به درخواست شورای اسلامی و جمعی از اهالی، مهندس عسکری شخصا به دیده بان ت...

ادامه مطلب