اشعاری از رحمت الله دانایی فر

اشعاری از رحمت الله دانایی فر خطاب به شاعر گرانقدر دیده بانی مرحوم حاج هاشم روشن روان که جواب این شعر نیز قرار داده شده است. الســـــــــلام ای حــــ...

ادامه مطلب