حضور مقتدرانه بسیجیان دیده بان در رزمایش فاطمیون

رزمایش سالیانه بسیج جهت حفظ اقتدار و افزایش توانمندی نیروی مقاومت بسیج در دروزهای پنجشنبه و جمعه 1 و 2 بهمن با شرکت گردانهای بیت المقدس منطقه لارستان ...

ادامه مطلب