مهدی پورمهدی

کسب مقام دومی مهدی پورمهدی در رشته مداحی استان فارس

مهدی پورمهدی فرزند اسلام دانش آموز دیده بانی در مسابقات قرآن و معارف اسلامی مرحله استانی فارس رتبه دوم در رشته مداحی را کسب نمودند. کسب این رتبه را...

ادامه مطلب