علی اکبر شکور

علی اکبر شکور اولین شطرنج باز دارای ریتینگ بین المللی دیده بان

علی اکبر شکور شطرنج باز دیده بانی صاحب ریتینگ بین المللی شد و عنوان اولین شطرنج باز دارای ریتینگ بین المللی دیده بانی را به خود اختصاص داد.   ...

ادامه مطلب