برداشت زعفران طلای سرخ برای اولین بار در دیده بان

مهیار عسکری جوان دیده بانی، برای نخستین بار اقدام به کاشت زعفران به صورت آزمایشی در زمین زراعی خود در دیده بان نمود. او با موفقیت توانست همراه با بردا...

ادامه مطلب