تشکیل جلسه ستاد مبارزه با زمین خواری در بخش صحرای باغ

جلسه ستاد مبارزه با زمین خواری و حفاظت از منابع طبیعی بخش صحرای باغ به ریاست محمدرضا حزنی و با حضور علی اسکندری شهردار عمادده – بیسه گرد مسئول م...

ادامه مطلب