تعمیرات و برپایی فنس های ریخته شده و بتن ریزی زمین فوتسال

تعمیرات و برپایی فنس های ریخته شده و بتن ریزی زمین فوتسال

شورای اسلامی و دهیاری دیده بان # دوره ششم # گام اول تعمیرات و برپایی فنس های ریخته شده زمین فوتسال و بتن ریزی آن بصورت جهادی توسط اعضای شورای اس...

ادامه مطلب