زنده یاد حاج هاشم روشن روان

زندگی نامه زنده یاد حاجی هاشم

زنده یاد حاجی هاشم شرح حال خود را از دوران کودکی این گونه ساده و بی تکلف برای مان تعریف می کند : این جانب هاشم روشن روان شهرت قبلی تافته جگر فرزند حس...

ادامه مطلب