مرحوم حاجی هاشم: تولد حضرت فاطمه (ع)

سروده ای از مرحوم حاج هاشم روشن روان به مناسبت تولد حضرت فاطمه (ع) و روز زن   ای مسلمانان عالم موسم شادی رسید از ملائک بر خلایق بانک آزادی رسی...

ادامه مطلب